Artikler om: Dokumenter

Erklæring om Moderne Slaveri og Menneskehandel 2024

Erklæring om Moderne Slaveri og Menneskehandel

I Airwallet ApS er vi urokkelige i vores forpligtelse til at sikre, at der ikke er plads til moderne slaveri eller menneskehandel i vores virksomhed eller forsyningskæde. Denne forpligtelse er en vigtig del af vores etiske standard og virksomhedsansvar.

Omkring Airwallet ApS

Airwallet ApS er en dansk grundlagt virksomhed i den finansielle teknologisektor, som leverer innovative løsninger til digitale betalinger og transaktioner. Vi er stolte af vores etiske erhvervstilgang, som overgår ethvert andet aspekt af vores aktiviteter. Vi har et dedikeret hold og en voksende international tilstedeværelse, og vi forstår vigtigheden af vedligeholdelsen og promoveringen af høje etiske standarder.

Organisationsstruktur og Forsyningskæder

Vi har nultolerance mod moderne slaveri og menneskehandel i vores forretningsaktiviteter og forsyningskæder. Vores rekruttering og ansættelsesprincipper er i streng overenstemmelse med enhver relevant arbejdsret, og vi er trygge ved at vores arbejdsplads er fri for moderne slaveri og menneskehandel. Vi forsikrer alle medarbejdere ved lov er berettiget til arbejde, og vi overholder nationale lønkrav. Ydermere overvåger og kontrollerer vi nøje vores leverandører for at forsikre, at de deler vores etiske standarder.

Adfærdskodeks for Leverandører

Vi har kultiveret stærke længerevarende relationer med vores leverandører både nationalt og globalt. På trods af de robuste relationer, er vi dog fortsat på vagt overfor risici for moderne slaveri. I år har vi indført et adfærdskodeks for leverandører, som pålægger dem at opretholde de samme høje standarder mod moderne slaveri. Dette kodeks sikrer effektive systematikker og revisioner er tilstede for at forhindre moderne slaveri og menneskehandel i deres organisationer og forsyningskæder.

Metoder for Omhyggelighedsundersøgelser

Gennem forståelsen af kompleksiteterne ved vores forsyningskæde, anvender vi en risikobaseret tilgang til at sikre os imod involvering i moderne slaveri eller menneskehandel. Vi gennemser og reviderer regelmæssigt vores forsyningskæde, og vi prioriterer gennemsigtighed og etisk praksis. Vi er fast besluttede på at forbedre vores omhyggelighedsundersøgelser af leverandører og vil afslutte samarbejdet med enhver leverandør, der fejler i at overholde vores etiske standarder.

Uddannelse af personale og risikoidentifikation

Vi tror på bemyndigelse af vores ansatte gennem viden og redskaber til at identificere og bekæmpe risici for moderne slaveri. Vi tilbyder trænings- og bevidstgørelsesprogrammer til at sikre, at vores personale er bekendte med vores adfærdskodeks for leverandører og metoder for omhyggelighedsundersøgelser. Selvom vi ikke har nogen specifik træning vedrørende loven om moderne slaveri, har vi gennemgående træningsmoduler til at dække forskellige aspekter om overholdelse af lovgivningen.

Målsætninger for de næste 12 måneder

Vi vil fortsætte med at gennemse og forbedre vores strategier og handliger imod moderne slaveri. Mens vi udvider til nye markeder, vil vi forsikre, at vores etiske principper vejleder vores partnerskaber og leverandørrelationer. Vi bestræber os på at forbedre vores evner i at identificere leverandører med højere risiko for praksis af moderne slaveri, og vi investerer i vores ansattes træning til at udpege potentielle risici og embedsmisbrug.

Denne erklæring er lavet i overensstemmelse med paragraf 54(1) i loven om moderne slaveri 2015 og repræsenterer Airwallet ApS' erklæring om slaveri og menneskehandel for regnskabsåret 2024.

Opdateret den: 07/02/2024

Hjalp denne artikel dig?

Del din feedback

Annuller

Tak!