Artikler om: Installation

Encore Pro - Vaskemaskine med frontbetjening HLFP715C2

InstallationsvideoerKommer snart


Anbefalet opsætning af kontrolpanel m. fast cyklusprisFast ➜ Pulsstyrety: 50 ms.

Puls gentagelse: Bør svare til cyklusprisen divideret med puls værdien (0,25$)
(Eksempel: Cyklus pris 3,5$ / puls værdi 0,25$ = puls gentagelse 14)

Optaget signal: Ingen


Anbefalet opsætning af maskineGå ind i servicetilstand:

Tryk og hold COLD (KOLD), DELICATE (FINVASK) og START knapperne nede i 3 sek.
Brug cyklusvalgknapperne til at indtaste ejerens firecifrede PIN-kode.
Tryk på START. Displayet vil nu vise “SE”

Prissæt programmerne:

Tryk på programmet eller valgknappen for hvilket prisen skal programmeres. Den aktuelle pris for det valg vil blive vist.
Tryk på START knappen. Prisen vil blinke for at indikere, at den nu kan ændres.
Brug de fire programvalgknapper; COLD (KOLD), WARM (LUN), HOT (VARMT), og DELICATE (FINVASK) til at ændre hver af de fire cifre i prisen. Hver knap forøger et tilsvarende ciffer, fra venstre mod højre, i prisen.
Når den ønskede pris er indstillet trykkes START. Displayet stopper med at blinke hvilket indikerer, at den nye værdi er gemt.
Gentag trin 2 til 5 for hvert tilbageværende vaskeprogram og valgknapper. Valgpriserne øger prisen for det valgte program med den værdi, der er indtastet for hvert valg. Typisk er valg indstillet til værdier af $0,25 eller $0,50.
Når alle priser er gemt, forlad servicetilstanden ved at trykke på serviceskifteren eller ved at vente 60 sekunder.
Verificer program- og valgpriser ved at vælge hvert program med og uden valgudvælgelserne.


LedningsdiagramNr.AW PRO310 eller højereDiagram
1Ledning nr. 1Fase
2Ledning nr. 2Neutral
3Ledning nr. 3Mønt 1: CN2 terminal 2 (Hvid)
4Ledning nr. 4Mønt 1: CN1 terminal 4 (Brun)
5Ledning nr. 5Ikke i brug
6Ledning nr. 6Ikke i brug
7Ledning nr. 7Ikke i brug

Opdateret den: 19/03/2024

Hjalp denne artikel dig?

Del din feedback

Annuller

Tak!